שְׁאוֹל sheol the "Underworld", although used 65 times in the Bible, in Amos only in 9:2 (see fuller article).