עוד `wd (hiphil) "bear witness, testify" as in Amos 3:13.